Budgetten Jeugdwet en Wmo (info VNG)

Budgetten Jeugdwet en Wmo  ons kenmerk ECSD/U201500938 Lbr. 15/045 datum 29 mei 2015  Geacht college en gemeenteraad, Aan een slepende kwestie is een eind gekomen. Het kabinet heeft besloten de voorgenomen korting op het zorgbudget van gemeenten voor dit jaar niet door te laten gaan. Daarnaast ligt er een stevige afspraak voor de toekomst: gemeenten […]

New business met groene en hoogwaardige plantenstoffen uit de tuinbouw

Koepelprogramma creëert nieuwe ketens 1 juni 2015 Met behulp van het publiek-private koepelprogramma ‘New business met groene & hoogwaardige plantenstoffen uit de tuinbouw’ wordt noodzakelijke kennis ontwikkeld om aanbieders en afnemers van plantenstoffen gemakkelijker aan elkaar te koppelen. En komen nieuwe ketens beter tot stand. Dat is de verwachting van Jan Smits, projectmanager van het […]

Flower Science Lisse

Leiden, Oxford, Amsterdam, Harvard… Lisse Flower Campus LISSE – Onderzoek, wetenschappelijk onderwijs, documentatie, administratie, studentenhuisvesting – inclusief een mensa annex restaurant en een fitnessruimte – de mogelijkheid voor de vestiging van kleine bedrijven, een conferentieoord, een museum en een hotel. Dat allemaal zou een plaats moeten krijgen in ’Lisse Flower Campus’, een initiatief van ontwikkelaar […]

Alphen a/d Rijn wil investeren in economie

Alphen aan den Rijn wil investeren in economie  Het college van burgemeester en wethouders van Alphen aan den Rijn wil jaarlijks 950.000 euro uittrekken om de Alphense en Groene Hart economie te versterken. Dit is nodig om de lokale en regionale economie sterk te maken voor de toekomst, meer mensen aan het werk te krijgen […]

Sterke lokale democratie heeft financiële keuzevrijheid nodig

Rinnooy Kan: sterke lokale democratie heeft financiële keuzevrijheid nodig Den Haag, 3 juni 2015 Aanbevelingen Commissie Financiële ruimte voor gemeenten Om gemeenten en hun inwoners meer financiële keuzevrijheid te geven en zo de lokale democratie te versterken, moeten gemeenten meer ruimte krijgen om lokaal belastingen te heffen en moeten investeringen meer gaan lonen. Ook zijn […]

Info avond Rijkswegbrug A44 over de Oude Rijn.

De provincie Zuid-Holland organiseert op woensdag 15 april 2015 een informatiebijeenkomst over de Rijkswegbrug A44 over de Oude Rijn. De bijeenkomst gaat over het voornemen om ontheffing te verlenen voor het tijdelijk vastleggen van de beweegbare brugdekken van de brug. Het vastleggen belemmert gedeeltelijk het scheepvaartverkeer. De ontheffing geldt tot de naastgelegen nieuwe brug in […]

Aan al diegenen die op ons gestemd hebben, potentiële stemmers, volgers en geïnteresseerden

De verkiezingen zijn voorbij en ik moet tot mijn spijt zeggen dat wij geen zetel in de Provinciale Staten van Zuid-Holland hebben gehaald.  Daar zijn natuurlijk vele redenen voor aan te wijzen. Ik ga dat niet doen. Ik kijk liever vooruit om te zien hoewij de interesse in onze vereniging kunnen vergroten, een breder draagvlak […]

Kiezers bedankt!

… En wat de uitslag ook moge worden, we hebben al gewonnen: veel lokale contacten in de regio gevonden, een nieuwe partij en al veel aandacht voor lokale belangen – nu en in de komende jaren ! De VLPZH is geen eendagsvlieg, met de enthousiaste kandidaten, en de aangesloten en het te verwachte groeiend aantal […]